Náš tím

Mgr. Daniela Škulecová

Riaditeľka a manažérka hotela - zodpovedná za riadenie a koordináciu všetkých činností v hoteli, vrátane personálu, financií a zákazníckych služieb.

Peter Škulec

Manažer hotela, manažer stravovacieho úseku a recepčný - prvý kontakt so zákazníkom, zodpovedný za poskytovanie informácií a rezerváciu izieb a zároveň poverený riadením reštaurácie.

Adam Škulec

Manažer hotela a manažer technického a IT úseku - zodpovedný za dobrý stav a pravidelnú údržbu hotela a zároveň poverený spravovaním všetkých informačno-technologických systémov a aplikácií.